Home

Ponúkame Vám naše služby z oblasti podnikateľského a ekonomického poradenstva, a to predovšetkým pomoc pri tvorbe podnikateľských zámerov určených jednak pre majiteľov firiem s využitím pri plánovacích a rozhodovacích procesoch, ako aj pre investorov a banky. Vypracovávame tiež finančné analýzy podnikateľských subjektov so zhodnotením aktuálneho stavu vo firme a hľadáme alternatívne cesty pre jej ďalší chod a rozvoj.

VAŠE lkcslovakia